1. Astrobiyoloji Konferansı Duyrusu

Astrobiyoloji en genel anlamıyla, dünya dışındaki yaşamı, yaşam
olasılıklarını ve varsa bu yaşam biçimlerinin özelliklerini inceleyen
bilim dalıdır. Astrobiyoloji, yaşamı oluşturan kimyasalların
incelenmesi açısından kimya ile, yaşamın temel özelliklerinin
araştırılıp yorumlanmak istenmesi sebebiyle biyolojiyle, gök
cisimlerinin yapılarının incelenmesi açısından gökbilim ile,
canlıların yerkabuğu ile etkileşimlerinin araştırılmasından ötürü
jeoloji ile ve eğer iletişim kurabileceğimiz bir yaşam varsa, bu yaşam
türü ile kuracağımız ilişkinin incelenmesinden ötürü felsefe ve
psikoloji ile bağlantılı bir bilimdir. Bilimin neredeyse her
disiplininden astrobiyolojiye katkı sağlamak mümkündür. Fakat henüz
dünya dışı bir yaşam bulunmadığı için astrobiyoloji, sahip olduğu
potansiyele henüz ulaşmamıştır.

Türkiye’de astrobiyoloji çalışmaları oldukça kısıtlı olup, çoğunlukla
moleküler biyoloji ve ötegezegen araştırmaları ekseninde, birbirinden
bağımsız olarak gerçekleşmektedir. ODTÜ Astrobiyoloji Konferansı,
Türkiye’de astrobiyoloji alanında bir bilinç oluşturmayı ve ilgiyi
arttırmayı amaçlayan bir konferans olmayı hedeflemektedir. Konferans
sayesinde Türkiye’de astrobiyolojiye ilgi duyan veya bu alanda çalışma
yürütmek isteyen insanların, astrobiyolojinin astronomi kısmından
biyoloji kısmına, psikoloji kısmından edebiyat
kısmına kadar pek çok farklı alanında fikir edinmiş olmalarını ve
ülkede zaten fazla sayıda olmayan bu insanların birbirleri
ile tanışarak beraber çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Ülkemizde bir
ilk olacak olan bu girişimin bir gelenek haline gelip
devamını getirmeyi de amaçlamaktayız.

ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu & ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu