Neanderthaller Bilinen İlk Yapıştırıcıyı Nasıl Yaptı?

  Neanderthal’ler Bilinen İlk Yapıştırıcıyı Nasıl Yaptı?

Dünyanın bilinen en eski yapıştırıcısı Neanderthal’ler tarafından yapılmıştır. Fakat bunu 200.000 yıl önce nasıl yaptılar? Leiden arkeologları yakınlarda üç olası yol keşfettiler.

Bir Neanderthal mızrağı ağırlıklı olarak iki parçadan yapılır. Uç için bir taş ve sap için bir sopa. Fakat yakınlarda gözden kaçan bir durum arkeologların kafasını karıştırdı. Neanderthaller taşı sapa yapıştırıcıyla sabitlemişlerdi. Neanderthaller bunun için huş ağacı kabuğundan yapılmış katran kullanmışlardı. Araştırmacıların varsayımlarına göre,bu materyal kompleksti ve yapımı zordu.

3 Metod

Leiden arkeologları sonradan bu iddianın temelsiz olduğunu gösterdiler. Paul Kozowyk ve Geeske Langejans liderliğindeki araştırmacılar, huş ağacı kabuğundan katran çıkartmak için en az üç yol keşfettiler. Kullanılacak en basit yöntem için sadece rulo kabuk ve açık ateş gerekiyordu. Böylelikle yaklaşık 200.000 yıl önce Neanderthal’ler yapıştırıcı üretimine geçtiler.

Deneysel Arkeoloji

Araştırmacılar sadece Neanderthal’lerin sahip oldukları alet ve materyalleri kullanarak bu şaşırtıcı keşfi yaptılar. Arkeologlar Palaeolitik çağ süresince katranın nasıl yapıldığına dair direk kanıt olmadan ve antik yapıştırıcıların korunmasının inanılmaz derecede nadir olması nedeniyle deneysel arkeoloji kullandılar. Bunun gibi bir durumda deneysel arkeoloji belki de başka türlü varolamayacak geçmişin içinde duran bir pencerenin olduğunu kanıtladı.

Isı Kontrolü

Kozowyk’a göre erken deneysel teşebbüslerde araştırmacılar sadece huş kabuğundan katranın ufak miktarını çıkarttılar ya da bunu tamamen yapmadılar ve kısık ısı seviyesinde kontrollü bir ateşe gereksinim olduğunu düşündüler. Ancak Kozowyk kendilerinin, ısı derecesinde önemli değişimler olsa bile, katran üretimi için pek çok yol keşfettiklerini söyledi. Kozowyk’a göre ateşin ısı kontrolü baştaki düşünce kadar önem arz etmiyor.

Kozowyk ve meslektaşları Neanderthallerin katran üretimini, mevcut bilgi ve materyalleri kullanarak keşfettiklerini gösterdiler. Neanderthaller sadece huş kabuğu ve ateş gerektiren bu basit metoda başlamış ve sonradan daha kompleks bir yöntemle yüksek miktarda katran elde etmiş olabilirler.

Kaynak: sciencedaily.com