Amerika’ya İlk Ne Zaman Gidildi?

Newcastle Üniversitesi’nden bir uzman, uzun zamandır tartışılagelen Amerika’ya ilk yerleşen insanlar konusuna çözüm getirmeyi hedefleyen yeni bir çalışma yürütüyor.

Dr Lisa-Marie Shillito, kıta arkeolojisi branşında öğretim görevlisi, Paisley Mağaraları (Oregon Lake County) arkeolojik araştırma bölgesindeki tortullar ve organik materyaller üzerinde mikroskobik yöntemlerle bir analiz yürütüyor. Kendisi mağaralar üzerine çalışmalarıyla tanınmış Oregon Üniversitesi arkeologlarından Dennis Jenkins’in de içinde bulunduğu uluslararası bir ekibin parçası olarak çalışıyor.

Dennis, koprolit olarak bilinen ve sonraları toplanan DNA örnekleri üzerinden insana ait olduğu anlaşılan fosilleşmiş dışkılar ortaya çıkardı.

Karbon testi ile 14300 yıl öncesine ait oldukları ölçülen koprolitler, uzunca bir zaman kıtanın en eski kültürel geleneği olarak bilinen Clovis kültürünü 1000 yıl daha geriye çekerek Paisley Mağarası’nı Kuzey Amerika’nın ilk insan yerleşim yeri olma konusunda öne çıkarıyor.

Ancak, bilhassa Clovis modelinin öncül olduğunu düşünen arkeologlar arasında soru işaretleri devam ediyor.

Sorulara cevaplar

Birleşik Krallık Doğal Çevre Araştırmaları Konseyi tarafından desteklenen yeni bir çalışma bu sorulara cevaplar arıyor.

Dr. Shillito, koprolitlerin yaşını teyit etmek için mağara dolgusunda bulunan tortulları ve organik materyali analiz edecek. Mağara tortul katmanlarındaki lipidlerin-biyolojik organizmalardan kalan organik materyal- yoğunlukları ölçerek, Shillito ve ekibi mağaranın çeşitli arkeolojik katmanlarında zaman içinde ne kadar yer değiştirme hareketi olduğunu saptayacaklar.

Dr. Shillito ve yardımcı araştırmacı Ian Bull -Bristol Üniversitesi, Kimyager- bu kombinasyon yöntemlerini daha önceki projelerinde kullandılar, bu projelerin içinde Türkiye’de bulunan Çatalhöyük de bulunuyor. Shillito, Bull ve Jenkins projeye Kuzey Amerika Pre-Clovis yerleşimleri konusunda anahtar bir isim olan Kopenhag Üniversitesi’nden Jeolog Thomas Stafford tarafından dahil edildiler. Newcastle Üniversitesi Tarih Bölümü, Klasik ve Arkeoloji dalından Jeoarkeoloji araştırma görevlisi Dr. John Blong, bu projede laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirecek.

Arşiv Katkısı

”Paisley Mağarası’nda stratigrafi ve arkeoloji alanında yıllardır yapılan detaylı kazı çalışmalarına minnettarım. Jenkins tarafından Doğal ve Kültürel Tarih müzesinde sergilenen 1800 adep koproliti söylemiyorum bile. Araştırmayı, güçlü bir arşiv ve belgeleme içeriğine sahip olarak yönetiyoruz.” diyor Dr Shillito.

“Çalışma sahasının stratigrafisine dayanarak biliyoruz ki, 12600-12000 yıl önce mağarayı ziyaret eden birçok insan vardı.” diyor Jenkins. “Onların DNA’larının bir kısmı su hareketleri vasıtasıyla mağaranın daha derinlerine mi geçiş yaptı? DNA, içinde bulduğumuz 14000 yıllık tabaka kadar eski mi? Yoksa insan DNA’sı mağaraya çeşitli hayvan aktiviteleri benzeri durumlarla mı girdi? Proje sonunda cevaplayabileceğimiz sorulardan bazıları bunlar.”

Kaynak:archaeologynewsnetwork
Çeviren: Ali Keçelioğlu