Atalarımız şempanzeden çok gorillere benziyordu

160811101022_1_540x360StW 352 kısmi sağ kalkaneus (üstte) ve kalıp modelleri (altta) yüksek çözünürlüklü BT taramaları ile üretilmiştir. Wits Üniversitesi

Fosil insan akrabalarımızın topuk kemiği veya kalkaneusunun iç anatomisinin ilk defa incelenmesi için yapılan yeni bir çalışma şempanzelerden daha ziyade gorillerle büyük benzerlikler göstermektedir.

Çalışmanın başlığı şöyledir: StW 352 hominin fosili kalkaneusundaki trabeküler mimari. Bu çalışma Journal of Human Evolution’da yayımlandı. Söz konusu çalışma Güney Afrika’daki Witwatersrand Üniversitesi’nden, Amerika’daki Indiana Üniversitesi, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Duke Üniversitesi’nden katılan uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü.

Ekip, Johannesburg’tan yaklaşık 40 km uzaklıktaki İnsanlık Dünya Mirası Beşiği’ndeki Güney Afrika’nın zengin fosil kayıtlarından alınan, insan akrabalarımıza ait StW 352 Australopithecus africanus fosilinin iç anatomisini inceledi.

Bu fosil ve insanlardan ve şempanzelerden daha ziyade gorillere ait topuk kemiği arasındaki büyük benzerlikleri gösteren Sterkfontein Member 4’ten alınan fosilin içindeki süngersi materyaller olan trabeküler dikmelerin yapısını ve oryantasyonunu analiz ettiler.

Ekip bunu yaparken, atalarımızın iç kısımlara doğru nasıl ilerlediklerine ve yaklaşık 2-2.5 milyon yıl önceki çevre şartlarıyla nasıl etkileşim halinde olduklarına dair yeni anlayışlar ortaya koydu. Ayrıca Sterkfontein’dan alınan fosil ile insan atasının (veya hominin) türlerinden Australopithecus africanus’u işaret eden goriller arasındaki benzerliklerden yararlanarak Taung Çocuğu veya goril benzeri eklem hareketi düzeylerini ve yapısal güçlendirmesini gösteren türlerin en azından bu tek üyesini canlandırdılar.

Bu yeni çalışmanın sonuçları, australopithecine kalkaneusunun dış anatomisine odaklanan diğer yeni çalışmaların şempanzeler veya insanlar ile olan benzerlikleri vurgulamasından dolayı şaşırtıcıydı.

Her halükarda, australopithecine’in yaşadığı dönemdeki çevre şartlarıyla bir hayvanın nasıl etkileşimde olabileceğini kısmen ortaya koyanın trabeküler kemik organizasyonu olmasından dolayı bu çalışmada gözlenen goril benzeri özellikler australopithecine atalarımızın davranışsal rekonstrüksiyonunu nasıl görmemiz gerektiğini revize etmede özellikle zorlayıcı olmaktadır.

Lowland gorilleri genellikle, ağaçlarda daha az zaman geçiren ve genellikle daha az tırmanan şempanzelerden daha az ağaçsıl olarak kabul edilmektedirler – hayatta kalmak için ağaçtan elde edilen kaynaklara bağımlı olan gorilleri anımsatmasının önemli olmasına rağmen. Böylece australopithecus africanus kalkaneusunun gösterdiği goril benzeri özellikler, hayatta kalmak için ağaçtan elde edilen kaynaklara muhtaç olan hominin atalarımızın olduğu konusunda ısrar etmektedir; fakat daha önemlisi bu durum, goril benzeri ayak fonksiyonunun insan ayaklarının evrimini tartışırken bu ayakların çevresel şartlar içerisinde nasıl işlevini yerine getirdiği konusunun daha sık göz önüne alınması gerektiği hususunda kanıt sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Sterkfontein’dan alınan Australopithecus africanus kalkaneusunun iç yapısı goril benzeri ağaçsıl kaynak sömürüsünün düzeylerini göstermektedir, veya araştırmacıların şu sıralar yapmayı düşündükleri yeni bir incelemeden beklenen, karakterize modern insan ayağıyla karşılaştırıldığında bu hususların engebeli arazi ile ayak arasındaki etkileşimlerinde görülen daha büyük değişkenliği (mobiliteyi) ortaya çıkarmasıdır.

Kaynak: Science Daily

Dergi Referansı: Angel Zeininger, Biren A. Patel, Bernhard Zipfel, Kristian J. Carlson. Trabecular architecture in the StW 352 fossil hominin calcaneus. Journal of Human Evolution, 2016; 97: 145 DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.05.009

Çeviri: Bünyamin TAN