Australopithecus sediba

Australopithecus sediba türüne ait fosiller Malapa mağarasında bulunan neredeyse tam iskelet halinde bulunmuştur. Bilim insanlarına göre bu fosil kalıntıları Homo genusunun muhtemel atalarını temsil ediyor olabilir.

Bazı dişlerin detayları, uzun kol ve bacaklar, dar üst göğüs erken Australopithecuslara benzerken, diğer dişlerin özellikleri ve geniş alt göğüs insana benzer. Bu bilgiler Au. sediba’nın Homo cinsinin kökeni ve atası olabileceğini düşündürüyor. Au. sediba  pelvis kemiğindeki fonksiyonel değişiklikler onun dik yürüdüğünü, diğer iskelet parçaları ise diğer Australopithecus türleri ile benzerlik göstermektedir.

Au. sediba’nın  Homo habilis’e göre humerus (kol) ve femur (bacak) kemiklerinin güç açısından ölçüldüğünde insana daha yakın hareket örüntüleri göstermiştir. Bu özellikler Au. sediba’nın düzenli olarak dik yürüdüğünü öne sürmektedir. Pelvis kemiğindeki değişiklikler Homo genusuna ait örneklerde görülen vücudun diğer değişikliklerinden önce olmuştur.  Au. sediba kafatası nispeten küçülmüş küçük azı dişlerine (premolar) ve azı dişlerine (molar) sahiptir ve yüz özellikleri ile azı dişlerine Homo genusu üyelerine daha çok benzemektedir.  Ancak pelvis ve kafatasındaki bu değişikliklere rağmen Au. sediba’nın diğer iskelet parçaları uzun üst ekstremite ve küçük kafatasına sahip Australopithecus türlerine benzemektedir. Fosillerde diş yapısı ve pelvis kemiğindeki değişikler esktremite ve beyin hacmindeki değişimlerden önce meydana geldiği düşünülmektedir.

Australopithecus sediba’nın gösterdiği özellikler onun esas olarak dik yürüdüğünü (bipedalizm) hem de kısmi ağaç yaşamını (arborealizm) birlikte sürdürdüğü bir geçiş formunu temsil etmektedir. Fakat bacakları ve ayakları dik yürümenin daha önce bilinmeyen bir şekline işaret etmektedir. Her adımda Au sediba ‘nın kendi ağırlığını ayağını içe döndürüp küçük parmağının olduğu kenarda yoğunlaştırıyormuş. Bu durum insanın evriminde dik yürümenin birkaç çeşitli yolla evrimleştiğini gösteriyor.

Yaşadığı yer:  Güney Afrika
Yaşadığı Zaman Dilimi: 1.97 ila 1.98 milyon yıl önce
Keşfedildiği Tarih: 2008

Bu türe ait fosiller paleoantropolog Lee Berger’in 9 yaşındakii oğlu Matthew Berger  tarafından 14 Ağustos 2008 yılında Malapa kazı alanında keşfedilmiştir.

Bu Australopithecus türüne ait fosiller 12-13 yaşlarında bir erkek çocuğuna aittir. Au. sediba’nın 1.3 metre uzunluğundadır ve genel olarak kısa bir bedene fakat uzun kollara sahiptir. Ayrıca Au. sediba’da insanlara yakın değerlerde cinsel dimorfizm bulunmaktadır.

Evrim ağacındaki yeri

Araştırmacılara göre bu tür iri maymunlar ve insanlara ait özelliklerin karışımını bulundurmaktadır. Bu sebeple Au. sediba Australopithecus ve insanlar arasında bir geçiş türü olabilir. Au. sediba’nın yaşı göz önüne alındığında Homo erectus’u atası olabilecek kadar eskidir. Fakat George Washington Üniversitesi’nden paleoantropolog Bernard Wood bu yaklaşıma şüpheli olma taraftarıdır. Ona göre küçük beyinli olan ve ağaca tırmanan bu iri maymunun büyük beyinli bir Homo erectus’a evrilebilmesi için daha fazla zaman aralığının olması gerekmektedir.

Ek okumalar;

Berger, L.R., de Ruiter, D.J., Churchill, S.E., Schmid, P., Carlson, K.J., Dirks, P.H.G.M., Kibii, J.M., 2010. Australopithecus sediba: A New Species of Homo-Like Australopith from South Africa. Science 328, 195-204.

Balter, M., 2010. Candidate human ancestor from South Africa sparks praise and debate. Science 328, 154-155.

Dirks, P.G.H.M, Kibii, J.M., Kuhn, B.F., Steininger, C., Churchill, S.E., Kramers, J.D., Pickering, R., Farber, D.L., Mériaux, A.-S., Herries, A.I.R, King, G.C.P., Berger, L.R., 2010. Geological setting and age of Australopithecus sediba from Southern Africa. Science 328, 205-208.

Wong, K., 2010. Spectacular South African skeletons reveal new species from murky period of human evolution. Scientific American 8 April 2010 (Available a thttp://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=south-african-homininfossil, 9 April 2010).

Wong, K., 2010. Fossils of our family. Scientific American June 2010.

Kaynak; http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/australopithecus-sediba

Leave a Reply