Bilim insanları 2 yıl içinde mamutları geri getirmeyi planlıyor.

Soyu tükenmiş antik türlerin geri getirilmesine karşı çıkan bilim insanlarına rağmen Harvard Üniversitesi’nden bir grup araştırıcı, soyu tükenmiş oldukça popüler de olan tüylü mamutları geri getirmeyi denediklerini açıkladılar.

Ekip, genleri yeniden düzenlemeye yarayan CRISPR* yardımıyla fil-mamut embriyosu üretmeyi amaçlıyor. Embriyolar henüz üretilmemiş durumda fakat projeyi yürüten bilim insanları, bundan iki yıl uzakta olduklarını söylüyor.

Elde edilen canlı tam olarak mamut değil mamut-fil melezi olacak. Fakat büyüdüklerinde yüksek enlemlere adapte olmuş özellikle oldukça tüylü fil benzeri bir canlı özellikleri gösterecekler.

Değiştirilen genlere bağlı olarak, daha çok fil gibi görünebilirler, ama geçmiş dönemlerde olduğu gibi kuzey iklimlerinde yaşamalarına yardımcı olan, küçük kulaklara, deri altı yağ tabakasına ve soğuk iklime adapte olmuş kana sahip olabilirler.

Her ne kadar küçük bir adım da olsa, Pliyosen Park projesine iyi bir başlangıç olabilir. Eğer denemeler başarılı olursa insanlık binlerce yıldır ortalıkta olmayan bir canlıyı hayata döndürmüş olacak.

Projeyi yürüten ekip, eğer embryoyu üretmekte başarılı olurlarsa, dişi bir fili taşıyıcı anne yerine kullanmayacaklarını, yapay bir rahimde bebeğin büyümesini sağlayacaklarını belirtiyor. Şimdilik bu yöntem denenmemiş ve kesinliği olmayan bir durumda olsa da soyu tükenme tehlikesinde olan fillerin herhangi bir üyesini riske atmayacaklarını söylüyorlar.

Bu proje, bazı etik endişeleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri, geçmiş dönemlerde yaşamış olan bu oldukça iri canlı türünü modern yaşam alanlarında yaşamaya bırakmamızın ne sorunlara yol açacağını ve diğer hayvanların bu geri getirilmiş mamutlara nasıl tepki vereceklerini bilmiyor oluşumuz.

*CRISPR: Clustered regularly interspaced short palindromic repeats
(Düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri)

Kaynak: iflscience.com