Dağ Gorili Genomu Akrabalar Arasında Çiftleşmeye İşaret Ediyor

Dağ gorillerinin sayılarının azalmasının büyük sayıda akraba evliliğine yol açtığına işaret ediyor.

Uluslararası araştırmacı grup Science dergisinin Nisan sayısında yayınladıkları çalışmalarında genetik olarak farklı iki alt türü olan bir grup yedi dağ gorili ve 6 doğu ova gorilinin genomunu inceledi. Bu alt türler, batı ova gorilleriyle en son 20,000 yıl önce çiftleştiler. O zamandan beri, bu iki popülasyonda önemli ölçüde azaldı.

Dağ gorilleri, 2013 yılında, ebeveynleri yarı-kardeş olan Neanderthal kadına benzer şekilde, akrabalarıyla çiftleşme izleri taşımaktadır. İyi haber ise, bu çiftleşme türünün zararlı mutasyonları dağ gorili gen havuzundan dışarı attığının görülmesidir.

Yine de genetik çeşitliliğin eksikliği kuyruksuz büyük maymunların hastalığa ve çevresel etkilere karşı savunmasız kalmasına neden olabilir. Araştırmacılar, Dağ ve ova gorillerinin demografik geçmişlerinin Neandertaller’in yok olmadan önceki geçmişlerine benzeyeceğini söylüyorlar.

Kaynak: https://www.sciencenews.org/blog/science-ticker/mountain-gorilla-genome-reveals-inbreeding?tgt=nr

Leave a Reply