DIK-1-1 Dikika Çocuğu

Lucy isimli ünlü fosilin birkaç mil güneyinde bulunan bu fosil buluntusu kalıntıları 3 milyon yıllık olup Lucy’nin bebeği ismi takılmıştır fakat Lucy’den 100.000 yıl kadar daha yaşlıdır.  Bu buluntuya Etiyopya’nın yerel dillerinden Amharic’de “barış” anlamına gelen “Selam” ismi konulmuştur. Bir çocuğa ait olan bu fosillere Neanderthallere kadar gelen dönemde bulunan en eski ve eksiksiz fosil durumundadır.

Selam’in keşfine değin, araştırmacılar çok az sayıda ve tam olmayan fosillere sahipti ve erken insanların büyüme örüntüleri hakkında çok az şey biliyorlardı. Ama Salem’in fosilleri bizlere daha çok bilgi veriyor. Örneğin Selam’in bebek dişleri 3 yaşındaki şempanzenin dişleri ile aynı örüntülere sahip ve araştırmacılar artık Au. afarensis çocuklarının şempanzelere göre daha hızlı büyüdüklerini biliyor. Ancak Selam’in beyninin evrimindeki hızı insanınkine benzerlik gösterir.Ayrıca  CT-Scans (Ct-taramaları) onun kafatasındaki küçük köpek dişlerinin bize Selam’in bir dişi olduğunu göstermektedir.

Dikika Çocuğunun iskeleti kısmen tama yakın kafatası ve gövde ile bazı ekstremite kemiklerden oluşur. Bacakları onun dik yürüyebildiğini gösterir başka kemiklerde aynı zamanda ağaçlara tırmanabildiğini de kanıtlıyor. Boynunun altında ki hyoid kemiği (dil kemiği) Selam’in bize insansı maymun olduğunu gösterirken onun köprücük kemiği ve uzun kavisli parmakları ağaç yaşamına işaret ediyor

İsmi:  Dikika Çocuğu veya Selam
Bulunduğu bölge:  Dikika-Etiyopya
Keşif tarihi:  2000
Keşfeden ekip:  Zeresenay Alemseged ve ekibi
Yaşı: 3.3 milyon yıl civarlarında
Türü:  Australopithecus afarensis

Leave a Reply