Dünya üzerindeki bütün DNA’ları saymak.

50 trilyon trilyon trilyon

Bilim insanları küresel biyoçeşitliliği ölçmek istediklerinde tipik olarak dünyadaki toplam tür veya organizma sayısını belirlemeye çalışırlar. Teoride, bir başka yaklaşım daha bulunmaktadır: dünya üzerinde ne kadar DNA barındığını hesaplamak.

Bu dünyadaki biyoçeşitliliği sayısal olarak belirlemekte daha temel bir yöntem olabilir, fakat şimdiye kadar kimse bunu yapmayı denememişti.

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden astrobiyoloji alanında doktora adayı olan Hanna Landenmark, “Biyosfer üzerinde, her şey DNA’ya varıyor. Sahip olduğumuz en küçük bilgi ünitesi ve de bütün bu bilginin diğer herşeyle birbirine bağlı ve birbirini etkiliyor olma potansiyeli var.” demektedir.

Bu mantıkla, gezegen bir süper bilgisayarı DNA da sistemin depolama kapasitesini ve gezegenin bilgisayar gücünün genetik transkripsiyonu olarak görebiliriz. Fakat, bu yaklaşım biçimini biyoçeşitlilik çalışmalarına uygulamak için ilk adım, toplam DNA sayısını belirlemektir.

Bu amaçla, Landenmark ve meslektaşları, dünyadaki bütün mikropların, bitkilerin, hayvanların ve mantarların sayılarıyla ilgili çok ayrıntılı bir derleme yaptılar. Ayrıca buna DNA ve genlerin işlenmesinde önemli rolleri olduğunu düşünerek virüsleri de dahil ettiler.

Araştırıcılar, her grubun toplam biyokütlesini, ölçülmüş olan yaşayan birey sayısınu ve boyutunu baz alarak hesapladılar. Son olarak, her organizmanın barındırdığı hücre sayısıyla, hücrelerin barındırdığı DNA miktarını çarptılar, bu onlara her bir insanın, ağacın, mantarın ya da bakterinin barındırığı DNA miktarını gösterdi.

Araştırıcılar sonuçlarını PLoS Biology adlı akademik dergide yayınladılar. Bulgularına göre dünya 50 trilyon trilyon trilyon tane (+ veya – 3.6 x 10 üzeri 37) DNA baz çifti içermektedir – DNA’nın çift sarmalını oluşturan bloklar. Bu da bir araya getirildiğinda 50 milyar ton veya 1 milyar kargo konteynırını dolduracak kadar DNA anlamına gelmektedir.

Ekip ayrıca dünyanın yazılım gücünü de ölçtü: DNA trasnkripsiyonu hızı. Farklı organizma gruplarının genetik transkripsiyon hızının ortalamasını aldıklarında, biyosferin saniyede 10 üzeri 24 alt birim işlediğini hesapladılar.

Landenmark, “Bu ölçümler başlangıç yaklaşımları olarak değerlendirilmelidir.”diye belirtmiştir. Meslaktaşlarıyla birlikte Landermark, hesaplarını destekleyecek olan sayıların arayışında daha kesin ölçümlerinin yapılması gereken bir çok veri keşfettiler. Bütün bunlara rağmen, bu çalışmanın çok güzel bir deneme olduğunu ve biyosferin her yönüyle ilgili doldurmamız gereken bilgi boşlularını bize gösterdiğini söylemektedir.

Kaynak: http://www.nytimes.com/2015/07/21/science/counting-all-the-dna-on-earth.html

Leave a Reply