Erken Modern İnsanlar, Neandertallerden Daha Fazla Bitki Tükettiler

Senckenberg Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, anatomik olarak modern insanların beslenme alışkanlıkları üzerine bir çalışma yaptı.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan bu son çalışmaları, Homo Sapiens’in beslenme alışkanlıklarının Neandertallerden daha esnek olduğu teorisini çürütmelerini sağladı.

Aynı Neandertaller gibi atalarımızın da tabaklarında genellikle mamut ve bitkiler vardı – araştırmacılar balığı bu alışkanlıklar arasında bulamadılar. Bu yüzden ekip Neandertallerin yok olmasının doğrudan rekabetin bir sonucu olduğunu tahmin ediyor.

Homo Sapiens’in Avrupa’daki ilk temsilcileri, yerleştikten yaklaşık 3,000 yıl sonra Neandertallerin yerine geçerek, yaklaşık 43,000 yıl önce Avrupa’yı kolonileştirdi.

Tübingen Üniversitesi’ndeki Senckenberg İnsan Evrimi ve Paleoçevre Merkezi’nden Prof. Dr. Hervé Bocherens bu yer değişimi hakkında “Birçok araştırma bu yer değişiminin sebeplerini araştırdı ve anatomik olarak modern insanın beslenme alışkanlıklarının daha farklı, esnek ve zaman zaman balık da içerdiğini ortaya atan bir hipotez oluştu” dedi.

Çalışma arkadaşı Tübingen’den biyojeolog Dr. Dorothée Drucker ile birlikte Bocherens bu hipotezi araştırmaya başladı. Uluslararası bir ekiple birlikte, Kırım Yarımadası’ndaki Buran Kaya Mağaraları’nda bulunan bilinen en eski fosilleri baz alarak, erken modern insanın beslenme alışkanlıkları üzerine çalıştılar.

Drucker çalışmayı şöyle açıklıyor; “Bu çalışma boyunca, yerel fauna bağlamında erken insan bulguları üzerine çalıştık. Şimdiye kadar, erken modern insanın beslenme alışkanlıkları ile ilgili tüm analizler, izole keşifler üzerinden yapılıyordu, bu nedenle yorumlanmaları çok zordu.”

Atalarımızın menüsünü baştan oluşturmak için – fosil yetersizliğine rağmen — Tübingen’li ekip, erken insan ve Saiga antilopu, atlar ve geyikler gibi yerel potansiyel av hayvanlarının kemiklerindeki stabil karbon ve nitrojen izotoplarının oranını ölçtü.

Ek olarak, nitrojenin sadece kökenini değil, oranını da saptayabilmeyi mümkün kılan, amino asitlerdeki nitrojen-15 içeriğini de analiz ettiler. Bocherens “Sonuçlarımız, erken modern insanlarda yüksek oranda nitrojen-15 izotopu içeriğini de ortaya çıkardı.” diyor ve ekliyor “Önceki tahminlerimizin aksine, bu içerik balık ürünlerinin tüketiminden değil, öncelikli olarak mamutlardan kaynaklanıyor.”

Bilim insanlarına sürpriz olan bir diğer sonuç ise şu; anatomik olarak modern insanın beslenme alışkanlıklarında bitkilerin oranı Neandertal bulgularına göre kayda değer şekilde yüksek – öte yandan mamutlar iki türün de öncelikli et kaynağı olmuş gibi görünüyor.

Drucker “Sonuçlarımıza göre, Neandertaller ve erken modern insanlar beslenme alışkanlıkları doğrultusunda doğrudan rekabet içerisindeydiler ve öyle görünüyor ki Neandertaller bu rekabette kısa çöpü çeken taraf oldular.” diye ekliyor.

Çeviren: Oğuzhan Zengin

Kaynak: archaeologynewsnetwork.blogspot.co.at