Hominidler 500 bin yıl önce etoburlara yem olmuş olabilirler.

Fransa’daki Muséum National D’Histoire Naturelle’den Camille Daujeard ve ekip arkadaşları tarafından açık erişime sahip  PLOS ONE dergisinde 27 Nisan 2016 yayımlanan bir çalışmaya göre, Fas’taki bir mağarada yapılan kazıda büyük etoburlar, muhtemelen sırtlanlar, tarafından yenilen 500.000 yaşındaki hominidin uyluk kemiği üzerinde diş izleri bulundu.

Orta Pleistosen döneminde, ilk insanlar muhtemelen büyük etoburlarla yemek kaynakları ve geniş alanlar için rekabet halindeydi., ki pek çok alanı ele geçirmişlerdi. Ancak, bugüne kadar, bu periyotta aralarında doğrudan etkileşimde bulunduklarına dair çok az kanıt bulunmaktadır. Bu çalışmanın yazarları, Fas’ta, Casablanca yakınındaki “Grotte à Hominidés” kazısı olarak adlandırılan Fas kazısında bulunan 500.000 yaşındaki bir hominidin iskeletinden alınan bir uyluk kemiği sütununu incelediler ve büyük etoburlar tarafından yendiğine dair kanıt buldular.

Yazarların kemik parçası üzerinde yaptıkları incelemede çeşitli çatlaklar ve etoburların çiğneme göstergesi olan, diş çukurlarının yanısıra çentikler ve kertikler de içeren, diş izleri saptandı. Bu izler, yumuşak bölgeleri tamamen ezilmiş olan uyluk kemiğinin iki ucunda kümelenmişti. İzler, çok eski olduklarını düşündüren tortu ile kaplanmıştı.

İzler incelendiğinde, büyük olasılıkla ölümünden kısa bir süre sonra sırtlanlar tarafından yapıldığı görülmüştür; kemikten, hominidin bir av olarak veya ölümünden kısa bir süre sonra leş olarak yendiği sonucunu çıkarmak mümkün değildir. Bununla beraber bu durum, Fas’ın bu bölgesinde Orta Pleistosen döneminde, insanların etoburlar için besin kaynağı olduğunun ilk kanıtıdır ve insanların kendilerinin avlandığı ve etoburları yediklerine dair yakındaki bölgelerden elde edilen kanıtlar ile çelişmektedir. Yazarlar, bu dönemdeki hominidlerin koşullara bağlı olarak hem av hem de avcı olarak hareket ettiklerini ve leş veya av olarak hedefte olduklarını ileri sürmektedir.

Camille Daujeard şunu belirtmektedir: “Kuzey Afrika’nın bu zaman periyodunun büyük avcıları ve arkaik insanları arasındaki karşılarmaları ve çatışmaların yaygın olmasına rağmen bu keşif, hominidlerin etoburlar tarafından yendiğinin birkaç örneğinden biridir.”

Kaynak: Phys.org

Çeviren: Bünyamin TAN