Homo naledi’nin tarihlendirme tartışmaları devam ediyor!

Lee Berger ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan olağanüstü keşifin yankıları hala devam ediyor. Binlerce kemik ile ortaya çıkan yeni türün yaşı hakkındaki iddialar artmaya devam ediyor. Berger ve ekibe göre Homo naledi türünün yeni yaşı 200 ila 300 bin yılları arasında. Bu noktada türün evrim ağacındaki yeri de oldukça tartışılır durumda olmaya devam ediyor.

Homo naledi hakkında özet verileri okumak için daha önce yayımlanan yazımıza gidebilirsiniz.

Berger ve arkadaşlarının en zorluk çektiği konu fosilin yaşıydı. Daha önce yaş konusundaki tartışmalar oldukça hararetliydi. Birçok araştırmacı yaşının kesinleşmeden evrim ağacında bir yere koymanın manasız olacağını söyledi. Tahminler ise 2 milyon yıllardan 100 binlere kadar uzanan geniş bir skalada yer alıyordu.

Son zamanlarda, Berger ve ekibinin fosilin yaşı hakkında kesin bir ortak noktaya vardığı konuşuluyor. Kazının en büyük destekçisi olan National Geographic dergisinin Berger ile yaptığı yeni bir röportajda Homo naledi fosillerinin 300.000 ile 200.000 yılları arasında yaşamış olabileceğini bilgisi yer alıyor. Ne kadar sonuçlar bilimsel bir dergide yayımlanmamış olsa da bu röportaj bilimsel yayının bir ön duyurusu gibi.

“Fosillerin yaşının belirlenmesi neden bu kadar uzun sürdü?”

Fosil kemiklerin yaşlarının ne olduğunu öğrenmek bazen şaşırtıcı derecede zor olabilir. Araştırmacıların kullanabileceği tekniklerden çoğu, kemik örneklerinin izotop analizlerini gerektirir. Berger ve meslektaşları bu teknikleri kullanmakta isteksizdir çünkü bu teknikte fosil maddesinden küçük örnekleri almayı gerektirir ve onlar için bu fosiller oldukça önemlidir.

Bir başka seçenek ise fosillerin bulunduğu tabakadaki tortul ve kayaları tarihlendirmektir. Antik lav akıntıları, özellikle izotop tarihlendirmesi için mükemmel birer örnektir. Ancak bu fosil kalıntılarını kaplayan tabakalarda böyle bir lav maddesi bulunmamaktadır.

Araştırmacılar, fosillerin kabaca yaşlarını bu türlerin yanlarında bulunan başka türlere bakarak da tespit edebilirler. Homo naledi’nin yakınlarında neredeyse hiç başka türlere ait  kemik bulunmamaktadır.

Peki, Berger ve arkadaşları fosilin yaşı üzerine nasıl çalıştılar?

Henüz bilmiyoruz. Bu bilgilerin gösterileceği bilimsel makaleler henüz yayımlanmamıştır. National Geographic röportajında Berger ve arkadaşları, daha fazla Homo naledi kalıntısı içeren ikinci bir mağara odası bulduklarından bahsediyor ve belki de bu fosiller tarihlendirmeyi daha kolay hale getirecek vaziyette bulunmuşturlar.

Fosil yaşının 200 bin ila 300 bin olması ne anlama geliyor?

İlk hominin atalarımız en az 7 milyon yıl önce yaşamıştı. Modern insanlara biraz benzeyen ilk tür ise yaklaşık 3 ila 2 milyon yıl önce ortaya çıkmıştı. Fakat kendi türümüz Homo sapiens yaklaşık 200.000 yıl önce evrimleşti. Yani eğer H. naledi 200 bin ila 300 bin yıl önce yaşamış ise bu olağanüstü bir keşif olacaktır.

Bu, biraz şaşırtıcı derecede ilkel özelliklere (küçük bir kafatası ve beyin) sahip olan insan türünün nispeten yalım geçmişe kadar sağ kaldığı anlamına geliyor. Hatta bu tür insan türünün (Homo sapiens’in) en erken atalarının yok oluşlarına bile şahit olmuş olabilir.

Bu türün evrim ağacındaki konumu nasıl olacak?

Şuan için bu konu oldukça tartışmalı gözüküyor. Muhtemelen yeni yayınlar ortaya çıktıkça Homo naledi’nin evrim ağacındaki yeri de kesinlik kazanacak gibi duruyor. Şuan için eldeki veriler insana yakın bir konumda olduğunu işaret ediyor.

Homo naledi bireylerine ne oldu?

Bu sorunun cevabı henüz bulunmuş değil. Ancak fosiller gerçekten sadece 300 bin ila 200.000 arasındaysa, en az olası bir senaryo var. Türümüz H. sapiens yaklaşık 200.000 yıl önce Afrika’da evrimleşti. Erken H. sapiens kısa süre sonra Güney Afrika’ya ulaşmış ise Homo naledi’nin yok olmasında bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun için yeterli örneklerde vardır. Homo sapiens Afrika’dan çıkıp başka coğrafyalara gittikçe başka insan türlerinin yok olmasında etkili olmuştur. Örneğin: Neandertal insanları. Hatta Flores adasındaki Homo floresiensis türününde yok oluşunda etkin rol oynadığı düşünülmektedir. Eğer H. naledi bu yaştaysa bu senaryo olasılıklar arasında en üst sıralarda yer alacaktır.

Kaynak.