İklim Değişikliği Güney Asya’yı 2100 Yılına Kadar İnsanlar için Aşırı Sıcak Hale Getirebilir

Dünya nüfusunun beşte birinin yaşamakta olduğu bu bölgede sıcaklık ve nemin insanların yaşayabileceği üst sınırı aşması bekleniyor.

Bu tür olağanüstü etkilerin 1.5 milyar kişinin yaşadığı hilal biçimli bölgede yarattığı tehlike felaket boyutlarına varabilir.

Çalışmanın baş araştırmacısı ve Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) inşaat ve çevre mühendisliği profesörü Elfatih Eltahir şöyle diyor: “Bu bölgedeki insanların çoğu tarımla geçindiği için açık havada vakit geçirir ve bu da onları doğal sıcaklığa maruz bırakır.”

Eltahir’in Live Science’a söylediğine göre söz konusu üç faktör – aşırı yüksek sıcaklıklar, yüz milyonlarca yoksul insan ve sıcağın altında çalışma gerçeği – birleştiğinde insanları çok ağır düzeyde bir zafiyete maruz bırakır. Eltahir “İşte bizim dikkat çektiğimiz mesele de hepsinin bir araya gelmesi.” dedi.

Daha iki yıl önce tarih boyunca kaydedilmiş en ölümcül beşinci sıcak hava dalgasının Pakistan ve Hindistan’ın büyük bir bölümünü kasıp kavurduğunu ve 3500 kişinin ölümüne sebep olduğunu araştırmacılar bu çalışmada yazdı

Araştırmacılar arazideki ve bitki örtüsündeki farklılıkları 25 kilometrekareye kadar tanımlayabilen mevcut en iyi verileri kullandılar ve ayrıntılı bilgisayar simülasyonları üretmek için bunları küresel döngü modellerine aktardılar. Ortaya çıkan tahminlere göre Güney Asyada ıslak termometre sıcaklıkları olarak adlandırılan (kısaca TW) sıcaklıklar aşırılıklar gösteriyordu.

TW, ilk kez 2010 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanmış bir makalede tanımlandığı şekliyle sıcaklık ve nemin birleştirilmiş bir ölçüsüdür. 95 derece Fahrenheit’tan (35 derece Celsius) daha sıcak olan ıslak termometre sıcaklıkları (yani insan teninin sıcak koşullarda normal sıcaklığı) vücudun ısıyı doğal yollarla dağıtmasını imkansız hale getirir.

Araştırmacılar şöyle yazdı: “35 derece Celsius civarı TW sıcaklıklar birkaç saat dahi maruz bırakıldığında, gölgeli ve iyi havalandırılmış şartlardaki en sağlıklı kişinin bile ölümüne sebep olabilir.”

Araştırmacılara göre ıslak termometre sıcaklıkları genellikle 88°F’ın (31°C) üzerine çıkmamakla beraber, 2015 yazındaki aşırı sıcak hava dalgası Bandar Mahshahr, İran ve Basra Körfezinin bazı bölgelerini vurduğunda neredeyse 95°F (35°C) eşiğine yaklaşmıştı. Önceki çalışmalarda, Eltahir ve meslektaşları Basra Körfezi çevresi ve yakınlarındaki bu bölgede dünyanın en yüksek ıslak termometre değerlerinden birinin elde edebileceğini öngörmüştü.

Eltahir’e göre Orta Doğu’nun bu bölgesinde tehlike büyük olsa da, Güney Asya ile kıyaslandığında bölgenin bu seviyelerdeki yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı Orta Doğu’ya göre daha düşük. En sıcak bölgeler çoğunlukla okyanus üzerinde oluşmakta. Üstelik Basra Körfezi ve Arap Yarımadası yakınındaki bölgelerde tarımla uğraşılmıyor, bu bölgelerde Güney Asya’daki kadar insan yaşamıyor ve yaşayan nüfus daha varlıklı.

Ne var ki araştırmacılar bu yüzyılın sonlarına doğru mevsimsel sıcak hava dalgalarının etkisiyle ıslak termometrelerin Hindistan’ın kuzeydoğusu ve Bangladeş’in büyük bir kısmında eşiği aşabileceğini aktarıyor.

Bu son çalışmada bilgisayar modelleri en sıcak ikinci ıslak termometre değerlerinin Güney Asya’da meydana gelebileceğini de tahmin etti. Bu durumda kavurucu koşullar yoksulluk ve sıcak altında çalışma koşulları nedeniyle en çok zarar görebilecek beşte birlik dünya nüfusunun yaşadığı bu bölgede meydana gelebilir. 2015 yılında sıcak hava dalgası Hindistan ve Pakistan’ı vurduğunda 3500 cana mal olmuştu.

Eltahir “İnsanların iklim değişikliğinin hayatlarına neler getireceğini kavramalarının ve değerlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Kaynak: Seeker
Çeviren: Emre Topçu