Kolay bronzlaşmamız Neanderthal DNA’sı ile ilgili

Neanderthal DNA, bugün yaşayan insanlarda cilt ve saç rengi çeşitliliğini etkiliyor.

İnsanlar ve Neaderthaller binlerce yıl önce bir araya geldiğinde, bu iki tür arası yakınlaşma başladı. Neanderthaller bugün yokken, bugün yaşayıp Afrika’lı olmayan insanlardaki DNA’nın yaklaşık %2’si onlardan gelmekte. Son yıllardaki araştırmalar, bazı Neanderthal genlerinin insan bağışıklığını etkileyerek modern hastalıklara sebep olduğu iddia edilmiştir. Şimdi araştırmacılar, Neanderthal mirası bu genlerin cilt tonu, saç rengi, uyku düzeni, ruh hali ve hatta bir kişinin sigara içme durumu gibi diğer özelliklere de sebep olabileceğini keşfettiler.

Daha önceki bir araştırmadan esinlenerek Neandertal DNA’ları ve sebep oldukları hastalık riskleri arasındaki ilişkileri bulan Alman Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Janet Keslo, ekibinin Neanderthal DNA’sının hastalıklarla ilgilisi olmayan özellikleri arasındaki bağlantıyı araştırdıklarını söyledi. Taşıdığımız Neanderthal genleri nispeten az olduğu için çok sayıda insan gereklidir. İngiltere Biobank pilot çalışmasında 112.000’den fazla katılımcıyı temsil eden verilerde aradıklarını buldular. Veri tabanı, fiziksel görünüm, diyet, güneşe maruz kalma, davranış ve hastalıkla ilgili bir çok özellik hakkında genetik bilgi içermekte.

Kelso, “Artık cilt tonu ve yanı sıra saç renginin etkilenebileceğini gösterebiliriz.” dedi. Araştırmacılar cilt ve saç rengine etki eden çok sayıda Neanderthal geni gözlemlediler. Şaşırtıcı bir şekilde buldukları şey ise, bazı Neanderthal genlerinin açık cilt tonlarında ve diğerlerininse daha koyu cilt tonlarıyla birlikte bulunmasıydı. Saç renginde de durum böyle. Araştırmanın ilk yazarı olan Michael Dannemann, “Bu bulgular, Neanderthaller’in saç ve cilt tonlarında farklılık escort corum olduğunu gösteriyor.”

Dahası araştırmacılar, Neanderthal DNA’larının psikolojik durumu, sigara alışkanlığı ve uyku düzeni gibi konuları da etkilediğini fark ettiler. Örneğin, belirli Neanderthal genlerine sahip insanlar daha çok sigara içme eğilimindeyken bazıları da uyku problemleri çekmektedirler. Kelso, Neanderthal DNA’dan etkilenen cilt ve saç pigmentasyonu, ruh hali ve uyku düzenini de içeren birçok özelliğinin güneş ışığına maruz kalma ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.  Modern insanlar yaklaşık 100.000 yıl önce Avrasya’ya geldiklerinde, Neanderthal’ler buralarda binlerce yıldır yaşıyorlardı. Muhtemelen Afrika’dan gelen yeni insanlar oradakilere kıyasla güneşin ultraviyole ışınlarının daha düşük ve daha değişken seviyelerine adapte olmuşlardı.

Araştırmacılar, “Cilt ve saç rengi, sirkadiyen ritimler ve psikolojik hallerinin tümü ışık maruziyetinden etkileniyor.” şeklinde kaleme aldılar. “Analizlerimizdeki tanımlamaların güneşe maruz kalmanın Neanderthal fenotiplerini şekillendirdiğini ve modern insanlara gen akışının bugün bu özellikteki varyasyona katkıda bulunmaya devam ettiğini gösterdiğini söylüyoruz.”

Kaynak: mpg