Köpeklerin ataları, firavunfaresi benzeri orman memelilerinden evrildiler.

Yeni bir araştırmaya göre, köpekgillerin (canidae) ilk üyeleri, iklim değişikliğinin onları firavunfaresi benzeri orman memelilerinden, takipçi ve saldırgan yırtıcılara dönüştürdüğü Kuzey Amerika’da ortaya çıktılar. Bu keşif ayrıca, iklim değişikliklerin avcıların ve avların evrimini ciddi bir şekilde etkilediğine dair kanıtlara bir yenisini daha eklemektedir.

Çalışmanın yazarlarından Brown Üniversitesi’nde ekoloji ve evrimsel biyoloji profesörü olan Christine Janis, “Bu keşif, yırtıcıların da iklim değişikliğine otçullar kadar hassas olduğu fikrini güçlendirmektedir. Mantıklı görünmesine rağmen daha önce bu fikirle ilgili örnekler görülmemişti.” demiştir.

Nature Communications adlı akademik dergide yayınlanan bu makale ayrıca, köpeklerin atalarının Kuzey Amerika kökenli olduğu düşüncesini güçlendiren önceki çalışmaları da desteklemektedir.

Janis, “Köpekler, Canidae ailesi, Kuzey Amerika kökenlidir, ve Afrika ve Avrasya’ya doğru yola çıktıkları dönem olan yaklaşık 7 milyon yıl öncesine kadar dünyanın diğer bölgelerine yayılmamışlardır, 2 milyon yıl önce ise Güney Amerika’ya varmışlardır.” demiştir. Ek olarak sadece Caninae alt ailesinin Amerika’nın dışına çıktığını, Hesperocyoninae ve Borophaginae gruplarının Kuzey Amerika’ya özgü olduğunu belirtmiştir.

Janis araştrımayı, çalışmanın öncü yazarı olan Universidad de Malaga’dan Borja Figueirido ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden Jack Tseng’le birlikte devam ettirmiştir.

Araştırıcılar, 40 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine kadarki dönemde yaşamış olan 32 farklı tür köpekgil üyesinin dişlerini ve dirseklerini incelediler. Janis, dirseklerin yapısının, etçil hayvanların ön ayaklarıyla ne yaptığı konusunda çok iyi bir veri kaynağı olduğunu ve bütün hareket biçimlerini gösterebileceğini söylemektedir.

Sonuç olarak, araştırıcılar fosillerdeki iklim değişikliği nedeniyle oluşmuş olabilecek farklı örnekleri tespit edebileceklerdi. Ormanların daha soğuk ve daha kuru hava şartları nedeniyle açık otlak alanlara dönüştüğünü belirlediler. Köpekgiller ise pusu kuran avcılardan, modern çakallar veya tilkiler gibi takipçi-saldırgan yırtıcılar olarak da bilinen avcılara evrildiler.

Zaman geçtikçe, bu avcılar, araştırıcılara göre daha azimli, yüksek enlemlerde bütün gün geyik takibi yapan kurt benzeri avcılara evrildiler.

Köpekgillerin dirsekleri başlarda, dönebilen (avuç içleri içe veya aşağıya doğru olan) kapmaya ve boğuşmaya müsade eden bir yapıdaydı. En sonunda, her zaman yüzeyi aşağıya bakan ve sürekli koşmaya özelleşmiş bir yapıya evrildi.

Bütün bunlar olurken, köpekgillerin dişleri daha dayanıklı bir hale evrildi. Araştırıcılara göre belki de buna neden olan, yapraklarla kaplı ormanlara nazaran, iri kumların üzerinde yuvarlanmış olan avlarını yiyebilmek için daha sağlam dişlere sahip olmaları gerekliliği olabilir.

Araştırıcılar, takipçi-saldırgan bir yırtıcı olmanın, koşacak yeterli yer olmadığı durumlarda bir avantaj sağlamayacağını söylemektedirler. Janis, “Bir ormanda, hızlı koşup avına saldırabilen bir vücut yapısının hiç bir anlamı olmayacaktır. Bir ağaca çarpıp durmak zorunda kalabilirler.” demiştir.

Araştırıcılara göre, 40 milyon yıllık süreçte iklim değişiklikleri sebebiyle evrilmiş olan bu yırtıcılar, günümüzde yaşanan insan kaynaklı iklim değişikliklerine karşılık olarak değişmeye devam edeceklerdir. Yeni buluntular, bu iklim değişikliğinin canlılar üzerinde nasıl etkisi olacağını öngörebilmek için bize yarar sağlayacaktır.

Kaynak: Discovery News

Leave a Reply