“Küçük Ayak”, Güney Afrikalı en erken hominidlerin yaşadığı zamanı geriye çekiyor

Yeni tarihlendirme, bu fosilin Lucy ile yakın zamanlarda yaşadığını göstermekte.

Güney Afrika’da Lucy’in de içinde bulunduğu, Doğu Afrika’da yaşayan, Australopithecus afarensis türüne benzer bir türü olabilir.

West Lafayette’deki Purdue Üniversitesi’nden Jeokimyacı Darryl Granger, Güney Afrika’daki, Sterkfontein Mağaraları’nda, 3,67 milyon yıl öncesine tarihlenen, neredeyse tam fosil iskeletin, daha önce bilinen Güney Afrika hominidlerinden 1 milyon yıl önce yaşadığının anlaşıldığını, söylemiştir. Küçük Ayak olarak isimlendirilen bu fosil, keşfedenler tarafından, 1948’de yakın bir bölgede bulunan fosillerden yola çıkarak Australopithecus prometheus türüne dahil edilmişti. Bilim insanları, 2 Nisan 2015’te Nature dergisinde yayınlanan makalede bunu tartışmaktadırlar.

Önceki ölçümler, fosilin yaklaşık 3 ila 2 milyon yıl öncesi bir dönemde yaşamış olduğunu gösteriyordu. Yeni ölçümler, eğer doğruysa,  Küçük Ayak, 4 ila 3 milyon yıl önce Doğu Afrika’da yaşayan Lucy’nin türüyle, eş zamanlı yaşamış olabilir.

Makalenin yazarlarından, Johannesburg’taki Witwatersrand Üniversitesi’nden paleoantropolog Ronald Clarke, “Küçük Ayak’ın yeni tarihi, bize Australopithecus fosillerinin, Doğu Afrika’daki bir kaç buluntu alanının yanı sıra Afrika’da çok daha geniş bir alanda bulunabileceğini hatırlatmaktadır.” demiştir.

“Küçük Ayak” fosilinin yüzeyi temizlenmeden önceki hali.

Clarke, 1997’den beri, Küçük Ayak fosilini çevreleyen taşları temizlemek için çalışıyor.  Mağara tortullarının aşamalı şekilde yavaş yavaş çökmesi boşluklar oluşturmuş, daha sonra bu boşluklar, akan sularla birlikte kalsit katmanı tarafından doldurulmuş ve bu kalsit katmanı bütün zemini kaplamış. Bu da Küçük Ayak fosilinin hangi döneme ait olan tabakada olduğunu anlamayı zorlaştırıyor.

Granger ve meslektaşları, Küçük Ayak fosilini çevreleyen tortu tabakadan 11 kuvars örneği alıp, bunlardan aliminyum ve berilyum elementlerinin radyoaktif yarılanma ömürlerinden yola çıkarak ölçümler aldı. Bu ölçümler yeni bir yaş tespit etmelerini sağladı.

Granger ve ekibi, daha önce aynı teknikle Sterfontein Mağaraları’nda 2,18 milyon yıl öncesine ait taş aletler olduğunu saptamışlardı. Ölçümler sonucu Küçük Ayak fosilinin, 3,67 milyon yıl önce yaşadığı sonucuna varıldı.

Stony Brook Üniversitesi’nden paleoantropolog William Jungers, “Eğer, Küçük Ayak, 3,67 milyon yıl önce yaşamışsa, bu ilginç bir sonuç olur ama gene de çok şaşırtıcı değil, çünkü Doğu Afrika’da bir kaç Australopithecus türünün evrildiğini görüyoruz. Bu tarihöncesi türün farklı çeşitlerinin Afrika’nın diğer bölgelerinde de görülmesi mümkün.” demektedir.

Clarke, Küçük Ayak fosilinin, keskin azı dişleri, düz yüzü ve diğer özellikleri ile yeni bir tür olarak değerlendirilebilir olduğunu düşünüyor. Fakat, Herries ve Jungers’in de dahil olduğu bir çok araştırıcı, Sterkfontein Mağaraları’nda bulunan yüzlerce Australopithecus buluntusunu ve Küçük Ayak fosilini Australopithecus africanus olarak tanımlıyor. Bu bölgede bulunan Au. africanus fosillerinin genelde 2,6 ila 2,2 milyon yıl önce yaşadığı bilinmektedir.

Yayınlanan makale: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14268.html

Kaynak: https://www.sciencenews.org/article/%E2%80%98little-foot%E2%80%99-pushes-back-age-earliest-south-african-hominids

 

Leave a Reply