Londra Doğa Tarih Müzesindeki Fosiller

Londra Doğa Tarih Müzesindeki Fosiller

Londra Doğa Tarih Müzesi 1884 yılında açılmış ve içerisinde 80 milyona yakın örnek bulunan jeoloji, biyoloji ve antropoloji müzesidir. Burada antropolojiyi eklememizin sebebi içerisinde bir çok insan evrimine ait fosili barındırmasıdır. Bunlardan bazıları ise şöyledir;

  • Skull 5 – Dmanisi fosilleri

Skull 5 yani kafatası 5 D4500 (cranium) ve D2600 (mandibula) kod isimli iki fosil kemikten oluşuyor. Pleistosen dönemine ait neredeyse tam bir şekilde ele geçirilmiş Homo genusuna ait fosildir. Gürcistan sınırları içerisinde keşfedilen fosil 550 cm3’lük bir kafatası hacmine sahip Homo erectus bireyidir. Ancak diğer Homo erectus fosillerinin hacimleri ile karşılaştırıldığında oldukça küçük  durmaktadır. Morfolojik olarak çeşitlilik gösteren bir türdür. Yaşadığı zaman Homo erectus’un Avrupa’ya göç ettiği zamanlara denk gelmektedir yani yaklaşık olarak 1.77 milyon yıl önceye tarihlendirilir.

dmanisi
Skull 5

 

  • Zhoukoudian skull XI : Bir Homo erectus kadını

Orijinali kayıp olan bu fosil 600 bin yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Kadın olduğu düşünülüyor. Bulunduğu alanda insansı fosiller ve taş aletler onların avcı toplayıcı olduklarını et ile beslenmenin diyetlerinin önemli bir kısmını oluşturduğunu göstermektedir.

Zhoukoudian skull XI
Zhoukoudian skull XI

 

  • Clacton mızrağı

Porsuk ağacından yapılmış olan bu mızrak, 420 bin yıllık olup şuana kadar keşfedilmiş en eski mızrak olma özelliğine sahiptir. Bu mızrak muhtemelen ölümcül bir silah olmakla beraber avlanmak ve hayvanların derilerini delmek için kullanılmıştır.

Clacton Mızrağı
Clacton Mızrağı

 

  • Belki de en eski Homo heidelbergensis örneği

Kafatasının bir bölümü ile ele geçen bu fosil Hindistan’ın alt kıtasında bulunan en eski insan örneğidir. Narmada ırmağı çevresinde bulunan bu fosil 300 bin yıllıktır.

Narmada fosili
Narmada fosili

 

  • İki robust (kaba) kaval kemiği

Soldaki kaval kemiği Zambiya Kabwe’de bulunmuştur. 300 bin yıl öncesine tarihlendirilen bu kaval kemiği bize bu kemiğin ait olduğu inanın ve çevresindeki topluluğun subtropikal çevreye adapte olduğunu göstermektedir. Vücudun serin olabilmesi için geniş bir vücut yüzeri sağlar. Fosilin Homo heidelbergensis’e ait olduğu düşünülmektedir.

Sağdaki kaval kemiği ise Boxgrove, İngiltere’de keşfedilmiştir. Bu kaval kemiği bir etobur tarafından çiğnenmiş olmasına rağmen bilim insanları kemiği hala büyük ve sağlam kaldığını söylüyorlar. Kemiğin 1,8 milyon yaşında ve erkek bir bireye ait olduğu düşünülmektedir. Hayvan avlamak gibi yoğun stresli ve çaba gerektiren işler için bu kemiği sert ve güçlü bir yapıya doğru evrimleşmiş olması muhtemel. Fosilin Homo heidelbergensis’e ait olduğu düşünülmektedir.

tibias
Arkaik tibialar.

 

  • Qafzeh 11 : Bir modern genç insanı

13 yaşındaki bu fosil bir mezara kırmızı geyik boynuzları ile yerleştirildi ve tarihlendirildiği zaman ise 90 bin ila 120 bin yılları arasıdır.

Qafzeh 11
Qafzeh 11

 

  • Monte Circeo Neandertali

Bu fosil Grotta Guattar kazı alanında aynı tortu tabakasında bir çok fosilleşmiş sırtlan dışkısı ile beraber bulundu. Sağ kaş ve elmacık kemiğindeki izlerin onun öldükten sonra sırtlanlar tarafından yendiğini göstermektedir. 50 bin yıllarına tarihlendirilmiştir.

Monte Circeo Neandertali
Monte Circeo Neandertali

 

  • Gibraltar’dan 2 Neandertal

Forbes’ Quarry fosili bir kadın olan bu bireye ait fosiller 1848 yılında ele geçirildi. Müzeli bilim insanlarının çalışmaları sonucunda 50 bin yıla kadar eskiye tarihlendirilmiştir.

Devil’s Tower fosili ise 4 yaşında bir çocuk olduğunu dişlerindeki büyüme örüntülerinden anlıyoruz. Ön kesici dişleri çıkmıştır. 50 bin yıl eskiye tarihlendirilmiştir.

Gibraltar Neandertali
Gibraltar Neandertali

 

  • Kannibalizm’in en erken kanıtları

İngiltere’de Gough Mağarasında ele geçirilen Homo sapiens’e ait bu fosiller 14,7 bin yıla öncesine tarihlendirilmiştir. Kafatasındaki kesme ve ezilme işaretleri onun öldükten hemen sonra yumuşak dokusunun temizlenmesi/alınması için yapıldığını ortaya koyuyor. Kafatasının yüz ve tabanındaki kemikleri çıkartıp, üst kısmı bir fincan haline getirdikleri düşünülmektedir.

Yine aynı mağarada aynı dönemlere tarihlendirilen bir gençe ait alt çene fosili de keşfedilmiştir Bu kemikte de kesme işaretleri bulunmaktadır.

Kannibalizm buluntuları olan fosiller
Kannibalizm buluntuları olan fosiller

 

  • En eski neredeyse tam modern insan fosili

Chaddar adamı olarak da bilinen bu fosil 10 bin yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Erkek olduğu düşünülen fosilin boyu 1,66 metre kadardır. Alnında bir delik bulunmaktadır, enfeksiyon kaparak ölmüş olabilir.

Cheddar adamı
Cheddar adamı

 

Ayrıca bunlara ek daha popüler fosiller;

Solda MH1 ismiyle bir Australopithecus sediba fosili, sağda ARA-VP-6/500 isimli Ardipithecus ramidus fosili.

Sediba ve Ramidus
Sediba ve Ramidus

2015 yılının en önemli keşiflerinden biri olan DH1 isimli Homo naledi bireyine ait neredeyse tam kafatası fosili.

Homo naledi türündeki bir bireye kafatası
Homo naledi türündeki bir bireye kafatası

Kaynak: nutcrackerman.com