Yeni Makaleler

Popüler Makaleler

Atalarımız Neolitikten Önce Nasıl Besleniyordu?

Neolitik devre kadar yaşamış olan öncüllerimiz nasıl besleniyordu? Alet kullanma süreci nasıl gelişti? Ateşi ne zaman keşfettik ve ne zaman kullanmaya başladık? Diyetimizi nasıl tespit ediyoruz? İlk İnsansılar da Beslenme İnsanın ilk bilinen öncülleri genellikle bitki...

İnsan Evriminde Bipedalizm

İnsan evriminde önemli noktalardan biri olan ve insanı insan yapan özelliklerden biri olarak görülen bipedalizm nedir? Bipedalizm in insan evrimindeki önemi nedir ve insana ne gibi katkılar sağlamıştır? Gerçekten de bizi insan yapan bir...

Evrim Ağacımızdaki İlk Kasaplar

Evrim Ağacımızdaki İlk Kasaplar Yaşayan insanların kökenleri 7,3 milyon eskilere kadar dayanıyor.  Bizler Homo sapiens olarak isimlendiriliyoruz. Bu latince terimlerin anlamları ise “akıllı insan” anlamına geliyor. Hem genetik hem de fosil kanıtlar bize türümüzün 200.000...

Çocukluk ve Ergenlik Evrelerinin Evrimimizdeki Yeri ve Önemi

Antropoloji bilimi içerisindeki en önemli konulardan biri hem Fiziksel Antropoloji hem de Evrimsel Antropoloji içerisinde Büyüme ve Gelişmedir. Büyüme ve gelişmeye aslında birçok bilim alanın ilgi konusu ve araştırma alanı olmuştur. Fakat antropolojinin bu...

Evrim dünyada kabul görmüyor mu?

İster yüzyüze tartışmalarda olsun, ister facebook, twitter gibi sosyal medya sitelerinde olsun bilim karşıtlarınca çok sık duyduğumuz temelde evrimin dünyada kabul görmediği sanrısıyla yola çıkılmış birçok cümleye rastlarsınız. Bunlardan bazıları: "Dünyadaki bütün bilim insanları evrimi reddediyor." "Dünyanın...

Kadir Toykan Özdoğan

Ahmet Köz


Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com