Modern İnsan ve Neandertaller Düşünüldüğünden Daha Benzerler

Önemli ölçüde korunmuş olarak bulunan 49.000 yıllık iskelet sayesinde Neandertal çocuğunun tıpkı bizim çocuklarımız gibi yavaş büyüdüğü öğreniyoruz.

Neandertal çocuğunun kafatası ilk keşfedildiğinde birçok soruyu gündeme getirdi. İspanya, Asturias’daki Sidron kireçtaşı mağaralarının derinliklerinde bulunan 49.000 yıllık fosil Neandertal çocuğunun hikayesi neydi? Ve günümüz insanına ne kadar benziyordu?

İskeletin kemikleri birer birer ortaya çıkmaya başlayınca fosil odak haline geldi. Madrid Museo Nacional de Ciencias Naturales’deki bir paleontolog ve bilim dergisinde yayınlanan bir çalışmada yazar olan Luis Rios “genç iskeletin ilk kalıntıları ortaya çıktığında bu iskeletin ilginç olduğunu fark ettik.”

İskeletin araştırmacılara öylesine cazip gelmesinin nedeni oldukça fazlasıydı. İlk olarak, bir çocuk iskeleti olması sebebiyle Neandertallerin büyüme ve gelişme dönemlerine ilişkin bilgiler sunacaktır. Ve bu bilgileri Homo sapiens ile karşılaştırabilecektiler. İkincisi ise, çene kemiğinin ve dişlerinin alışılmışın dışında bozulmamış durumda olması, ölüm anında çocuk yaşının kesin bir tahmin yapılmasına adana escort neden oldu.

Müzenin paleoantropoloji başkanlığında bulunan ve baş yazar Antonio Rosas basın toplantısında şunları dile getirdi; “İnsanların ve primatların gelişiminde diş gelişimi çok önemlidir. Ayrıca, kronolojik yaşı, yani bireyin yıl, ay ve gün olarak yaşı bilinebiliyor. ”

Çocuk iskeletin birinci sol üst molarının üzerinde oluşan doğal izleri analiz eden ekip, çocuğun 7.61 ila 7.78 yaşları arasında ölmüş olduğu belirlendi. DNA testi sonuçsuz iken, köpek dişi boyutu ve genel kemik morfolojisi de onun erkek olduğunu gösteriyor. Ayrıca Rosas, iki önemli istisna dışında, bu Neandertal çocuğunun insan çocuğundan farkı olamayacağını vurguluyor.

Ekip, Neandertal çocuğundaki büyüme aşamalarını Homo sapiens’deki büyümeye eşdeğer olup olmadığını görmek için iskeletin tam bir incelemesini yaptı. Sonucunda ise Neandertal çocuğunun kemiklerinin gelişiminin Homo sapiens çocuğu benzeri olduğuna kesin olarak emin oldular. Rosas, elde edilen verilerin modern insanın genel büyüme kalıplarına çok benzer olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte ekip iki önemli ayrışma noktası gözlemledi. Bu iki farklı nokta, Neandertallerin nasıl geliştiğini ve yaşlandığını gözler önüne seriyor olabilir. İlki Neandertal omurgasının BT taramaları bizlere çocuğun omurgalarının kaynaşmadığını ortaya koyuyor. Modern insanda omurgalar 5-6 yaşları civarında kaynamış oluyor.  İkincisi ise beyni barındıran kraniyumun incelenmesi sonucunda elde edildi. Neandertallerin beyin gelişiminin Homo sapiens’lere göre biraz daha uzamış bir süreç olabilir. Ekibin raporuna göre, numumenin endokroniyal hacmi ortalama yetişkin Neandertallerin yaklaşık yüzde 87.5’ini oluşturuyordu. Buna karşın, modern bir 7 yaşındaki insan için beyin yetişkin boyutuna giden yolda yüzde 95’ini oluşturuyordu. Bu da Neandertal beyninin daha yavaş geliştiğini gösteriyor olabilir.

Leave a Reply