Neandertaller Hala İnsan Genlerinin İfadelerini Kontrol Ediyor

Neandertaller Hala İnsan Genlerinin İfadelerini Kontrol Ediyor

Neandertaller, bazı insanlarda gelişen hastalıkları, ne kadar uzun olduklarını ve bağışıklık sistemlerini nasıl işlemesi gerektiğini, 40.000 yıl önce tükenmiş olmasına rağmen hala etkilemektedir.

Bu, yaklaşık 50.000 yıl önce kuzenlerimizle çiftleşmiş olan öncüllerimizden miras kalan Afrika kökenli olmayan Neanderthal DNA’sı sayesinde gerçekleşir. Bir çalışma şimdi, genetik mirasın, bazı insanların genlerinin nasıl çalıştığını, sağlığı için olası sonuçlarla birlikte hala nasıl kontrol ettiğini ortaya koydu.

İnsanlardaki genlerin Neandertal kontrolü bazılarında negatif bazılarında pozitiftir. Bu yöndeki kanıtlar, ABD’deki 214 Avrupa soyundan gelen bireyin DNA analizlerine dayanır. Modern insan DNA’ları, 2008 yılında genom dizilimi yapılan Neandertallerinkilerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmayı yapan Washington Üniversitesinden Joshua Akey liderliğindeki bir grup, Neandertal gen fragmanlarının hayatta kaldığını ve hala 52 farklı nsan tipinde aktif olduğunu ortaya koydular.

Ekip, bazı insanların aynı genin bir insan ve bir Neandertal kopyasına sahip olduğunu buldular. Akey ve arkadaşları, bu genleri karşılaştırırken, çeyreklerin aynı genin modern ve Neandertal versiyonları arasında etkinlik farklılıkları gösterdiklerini bulmuşlardır. Daha da önemlisi, araştırmacılar hangi varyantın üstün olduğunu biliyor olabilirler.

Üstünlük

Bir örnekle üstünlük kavramını şöyle açıklayabiliriz; Neandertallerin bazı insanları şizofrenin gelişmesinden korumasının yanı sıra onları daha uzun sürdürebileceği de ortadadır. ADAMTSL3 adı verilen bir genin, şizofreni için bilinen risk faktörü taşır. Ancak genin hayatta kalan Neandertal DNA’sı tarafından kontrol edilmesi, riski azaltır ve yüksekliğini arttırır.

Akey, “Yaşayan bireylerde bulunan Neandertal dizilerinin, 50000 yıl önce gerçekleşen hibridleşmenin sessiz birer kalıntısı olmadığını, ancak gen etkinliği üzerinde devam eden bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

Çoğu gen, proteinin alt birimlerinin nasıl bir araya getirildiğine bağlı olarak vücudun farklı dokularında farklı işler yapan çeşitli proteinler üretebilir. Akey’in araştırması, Neandertal kalıntılarının günümüzdeki en önemli etkisinin bir proteinin hangi varyantının bugün üretildiğini belirlediğini gösteriyor.

Tennessee Nashville Vanderbilt Üniversitesi öğretim üyesi Tony Copra, “Sonuçlar, bu etkilerin genetik anahtarlarındaki değişikliklerin sonucu olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor” diyor. Geçen yıl yayınladığı kendi sonuçları, Neandertal’in depresyon ve bağımlılık da dahil olmak üzere çeşitli insan hastalıkları üzerinde etkilerini ortaya koymuştu.

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinden Sriram Sankararaman, “50.000 yıl önce insan gen havuzuna giren bu varyantların insan biyolojisine hala etkilediğini” savunuyor. Bu çalışma, Neandertal genlerinin çoğunun, genlerimizi nasıl düzenlediğini dikte ederek genomlarımızdaki çeşitli insan özelliklerini nasıl etkilediğini anlamada önemli ilerleme anlamına geldiğini de ekliyor.

Kaynak.