Neanderthal Çocuğa Ait Üzengi Kemiği Anotomik Farklılıklarımızı Gösteriyor

40 yıl önce yapılmış olan kazıda bulunan kalıntılar, işitme ile ilgili olan kemikçiğin yeniden yapılandırılmasını sağladı.

Neanderthaller (Homo neanderthalensis), Avrupa ve Asya’da 230 bin ila 28 bin yıl öncesinde yaşıyorlardı. Homo sapiens ile karşılaşmalarından bir kaç milenyum sonra, henüz kesin olarak anlaşılamamış nedenlerden dolayı soyları tükendi.

La Ferrasie arkeolojik kazı alanında 20. yüzyıl süresince araştırmalar yapıldı. Bu çalışma alanı, fetustan yetişkin bireylere 7 adet neredeyse tam iskelet bulunduğu için oldukça önemli kabul edilmektedir.Kalıntılar arasında, 1970-1973 yılları arasında ele geçirilmiş, 2 yaşında bir Neanderthal çocuk iskeleti de bulunmaktadır. La Ferrasie 8 olarak adlandırılan bu iskelet keşfinden 40 yıl sonra, soyu tükenen bu türün anatomisi hakkında yeni bilgiler verebileceği anlaşıldı.

Çalışma, La Ferrasie kazı alanından, 1970-1973 arasında çıkarılan ve müzelerde saklanan kalıntıların tekrar gözden geçirilmesiyle başladı. La Ferrasie 8’e ait 47 yeni kemik parçası saptandı. Kalıntılar, kafatası, çene, omurga, kaburga ve el parmakları barındırıyordu.

Yeni tespit edilen kalıntılar arasında, neredeyse tam halde sol temporal kemik ve içerisinde işitmeyle ilgili kemikçik olan stapes (üzengi kemiği) bulundu. Görsel üç boyutlu yapılandırma teknikleri, stapesin “görsel olarak çıkarılmasını” ve çalışılmasını sağladı.

Bulunan stapes, Neanderthal kayıtlarında bulunan en tam stapes olarak görülüyor ve insan vücüdundaki en küçük kemik olsa bile, Neanderthallerle modern insanlar arasındaki anatomik farklılıkları gösterebilmektedir. Bask Üniversitesi’nden insan paleotolojisi uzmanı Asier Gomez-Olivencia, “Henüz, bu morfolojik farklılığın Neanderthal işitsel yetisiyle ilişkisini bilmiyoruz. Bu gelecekte, üzerine tartışılacak bir konu oluşturabilir.” demiştir.

Çalışma, Journal of Human Evolution (İnsan Evrimi Dergisi) adında prestijli bir akademik dergide yayınlandı. Ayrıca bu çalışma, önceden bulunmuş kalıntıların tekrar değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olabilir.

Kaynak : http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-03/uotb-tso032715.php

Çeviren: Kadir Toykan Özdoğan

Leave a Reply