Neanderthal “kemik flütü” aslında sırtlanların kemirdiği yavru ayı kemiği olabilir

Bilim insanları, en erken müzik enstrümanı olarak bilinen Neanderthal “kemik flütü”nün, aslında, sırtlanların yavru ayıların kemiklerini kemirmesi sonucu oluşmuş olabileceğini söylemekteler.

Royal Society Open Science isimli akademik dergide yayınlanan çalışmanın yazarı olan Paleo-Logic Independent Institute of Geosciences’tan Cajus Diedrich, bu delinmiş yavru ayı femurlarının (uyluk kemiği) uzun zamandır Güneydoğu Avrupa’da “en eski Neanderthal enstrümanı” olarak yanlış tanımlandığını söylemiştir. Diş izlerinin analizi, “kemik fülüt”ün, sırtlanların ısırdığı fakat kıramadığı bir durumunda oluşabilecek şekilde olduğunu gösterdi.

Diedrich, mağaralardaki yetişkin ayı kalıntılarının %20’sinin, bebek ayıların ise %80’inin üzerinde yırtıcıların verdiği hasarlara rastlandığını söylemiştir. Analizler, yetişkin kemiklerinin tamamiyle parçalandığını, yavru kemiklerinin ise orta seviyede bir hasara uğradığını göstermiştir.

Diedrich, çalışmada, “Sırtlanlar, sadece alt ve üst çenelerindeki premolar dişlerinin ikisiyle birlikte ezerek oval biçimli ısırma izleri ortaya çıkarmışlardır.” diye yazmıştır.

“Kemik fülüt” ilk defa, 1920’de Slovenya’da bulundu, Macaristan’ın Istallosko Mağarası’nda da örneklerine rastlandı. Araştırıcılar, bu bulguların, en eski müzik enstrümanları olduklarına dair yayınlar yapmaya başladı.

Daha sonraki bulgular, deliklerin tam olarak müzik çalışmalarına uygun bir düzen içerisinde olmadığını gösterdi.

Diedrich, çalışmasında sırtlanlar tarafından kemikler üzerinde yapılan hasarları göstermiştir ve bu da daha önce “kemik fülüt” diye tanımlanan bütün yayınlar için geçerli gibi görünmekte. Ayrıca, bu buluntuların “Neanderthal” olarak isimlendirilmesinin de yanlış olduğunu, bu kalıntıların modern insana ait Aurignacian (MÖ 37.000-28.000 yılları arasına tarihlenen tarihöncesi kültür) tabakalarından geldiğini söylemektedir.

Araştırıcılar, ayı kalıntıları bulunan bazı mağaralarda, aslanlar, sırtlanlar ve kurtlar tarafından yapılan ayı kemikleri üzerindeki hasarları incelediler. “Kemik fülüt” olarak tanımlanan buluntularının, sırtlanların üst ve alt çenelerindeki premolar (küçük azı) dişleri ile delindiğini gösterdiler.

Sonuç olarak, Diedrich, “Delikleri olan ayı femurlarının (uyluk kemikleri), bütün önceki buluntular için, enstrüman olmadıkları ve aslında modern insanlar veya Neanderthaller tarafından bile yapılmadıkları anlaşılmaktadır.” demiştir. Ayrıca bu buluntuların, Neanderthal Mousterian kültür tabakalarında bulunmadıklarını, modern insan kültürü olan Aurignacian/Gravettian tabakalarında bulunmuş olabileceklerini eklemiştir.

“Yavruların kemikleri yumuşak ve ince dış duvarlarına sahip, ergen ve yetişkinlerde kemik dokusu sertleşiyor. Bu durum, izlerin neden sadece yavru femurlarında bulunduğunu açıklıyor. Yetişkinlere ait kemikler, sert olduğu için, iliğe ulaşmak isteyen sırtlanların ısırığı onları parçalara ayırıyor, fakat yavrular için aynı şey geçerli değil. Bu şekilde, sırtlanlar, Geç Orta ve Üst Paleolitik Dönemleri’ne tarihlenen mağaralarda, arkalarında “kemik fülütler” diye adlandırılmış olan yavru ayı kemiklerini bırakıyorlar.” diye açıklamıştır.

Yayınlanan makale: http://rsos.royalsocietypublishing.org/lookup/doi/10.1098/rsos.140022

Kaynak: http://www.ibtimes.co.uk/neanderthal-bone-flute-musical-instruments-were-actually-hyenas-gnawing-bear-cubs-1494428

Leave a Reply