Neden Neandertal İnsanıyım?

Modern insanın öncülleri yaklaşık 60,000 yıl önce Afrika’dan ilk göçlerini gerçekleştirdiklerinde yalnız değildiler. Kuzen olan en az iki tür Neandertal ve Denisovan insanları Afrika’dan Avrasya kıtasına beraber göç ettiler. Modern insanın öncülleri Avrasya’ya göç ederek Neandertal ile karşılaşıp onlarla çiftleştiler. Bundan ötürü Neandertal insanın  DNA’larından bir parça insanın gen havuzunda yer almaktadır.

Günümüzde Afrika dışında yaşayan insanlarda Neandertal genlerinden küçük bir miktar bulunmaktadır ve bu antik bir karşılaşmanın izleri olarak günümüze kadar taşınmıştır. Bir grup bilim insanı iki tür arasındaki genom dizilerini karşılaştırarak en çok Avrupalılar ve Asyalılar’da yüzde 1 ila 4 arasında genetik benzerlik keşfettiler. Sahara çölü aşağısındaki Afrika yerlilerinde Neandertal genlerine rastlanılmadı çünkü onların öncülleri Afrika’dan herhangi bir başka bölgeye göç etmediler.

Öncelikle modern insanın yakın kuzenleri ile çiftleşmesi çok şaşırtıcı bir durum değildir. Bir teoriye göre, Neandertaller, Denisovanlar ve modern insanların kökeni Homo heidelbergensis ‘den gelmektedir. 400.000 ila 300.000 yılları arasında bir grup Homo heidelbergensis Afrika’dan göç etti ve kısa bir süre sonrada gruplara bölündü. Bu bölünen gruplardan bir tanesi risk alarak  kuzeybatıya doğru,  Batı Asya ve Avrupa’ya gelerek zamanla günümüzde Neandertal olarak bilinen türe doğru evrimleştiler. Diğer grup ise Doğu’ya doğru giderek zamanla Denisovan insanlarına evrimleştiler. 130,000 yıl önce, Homo heidelbergensis Afrika’da günümüz modern insanına doğru evrilmeye başladılar. Modern insanın öncülleri yaklaşık 60.000 yıl önce Afrika’dan göçe başladıklarında ve Avrasya’ya doğru yayıldıkları zaman, daha önce göç etmiş olan H. heidelbergensis’in zamanla evrimleştikleri Neandertal ve Denisovan insanı ile karşılaştılar.

Öncüllerimizin birbiriyle çiftleşmeleri antropolojinin içerisindeki büyük bir gizemi açığa kavuşturabilir; Neandertaller neden yok oldu? İlk Afrika’dan çıkış sonrası tehlikeli bir şekilde Avrupa’ya geçen H. heidelbergensis evrimleşip Neandertal insanı oldu ve onlar birkaç bin yüz yıl orada yaşadı. Fakat Neandertal insanı 30,000 yıl önce gizemli bir şekilde yok oldu ve aşağı yukarı o dönemlerde modern insan Avrupa’ya göç etti.

Bazı bilim insanlarına göre modern insan Avrupa’ya gelince Neandertalleri yok ettiler. Fakat genetik verilerden elde edilen kanıtlar ışığında yeni bir teoriye göre,  onlar aralarında savaşmadılar, bir aşk yaşadılar, yok olmalarının sebebi ise Avrupa’da kuzenlerimizin yaşadığı bölgelerde Neandertal insanın fazla olan insan popülasyonu içerisinde absorbe edilmiş olabilir.

Hem Neandertal hem de Denisovan insanın soyunun tükenmiş olmasına rağmen modern insan olarak onlara çok şey borçluyuz. Stanford Üniversitesinde  2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre,  bir çoğumuzda patojenleri yok etmek için bağışıklık sistemimde var olan genler antik varyantlar taşıyor ve bunlar biz Afrika’dan ayrıldıktan sonra ortaya çıktı. Bir ihtimalle bu gen varyantları Neandertal ve Denisovan insanında var olan genler olabilir ve çiftleşme sayesinde bunlar modern insanlara aktarmış olabilir.

Kaynak

Leave a Reply