Paleontoloji Kitap Önerileri

Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır. Bu sayfada size bizden bir kaç paleontoloji ve jeoloji kitaplarının önerisini görebilirsiniz. İyi okumalar.

Paleontoloji ve Evrim (Felsefi Bir Yaklaşım)
Derek Turner

Paleontoloji yeryüzündeki yaşamın tarihini anlayabilmek için fosilleri kullanır. Fakat sadece fosil kayıtlarındaki şablonları ve yönelimleri belgelemekle uğraşmaz; aynı zamanda bunların altında yatan evrimsel süreçlere dair sonuçlar da çıkarmaya çalışır. Darwin, Türlerin Kökeni’ni yayımladığında, daha yaşlı türler ile daha genç olanlar arasındaki “kayıp halkalar”ın neden bulunamadığına ilişkin bir açıklama getirmek zorunda kalmıştı. Bu konuda Darwin, jeoloji kayıtlarının tam olmadığını, tarihöncesi yaşam hakkındaki bilgilerin azımsanmayacak kısmının jeolojik süreçlerle ortadan kalktığını ileri sürmüştü. Onun bu hamlesi paleontolojinin evrim hakkında bize yeni bir şey öğretemeyeceği yönünde bir yoruma yol açtı. Ancak 1970’ler ve 80’lerde eksik halkalarla ilgili varsayım, paleontologlarca değişik şekillerde sorgulanmaya başlandı. Hatta biliminsanları, fosil kayıtlarının eksik olduğu varsayımının kendisini de araştırma konusu haline getirdiler. Toplanan fosil örneklerinin, bütünü homojen bir şekilde temsil etmediği durumları anlayabilirsek, kuramda düzeltmeler yapmanın da mümkün hale geleceğini düşünüyorlardı. Bu biliminsanları paleontolojinin epistemolojisini, bizzat paleontolojinin parçası haline getirdiler.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

 

Fiziki Coğrafyada Paleontoloji

Özdoğan Sür, Ertuğ Öner

Bu çalışma, coğrafya bölümü öğrencilerinin özellikle fiziki coğrafya lisans ve yüksek lisans dersleri ile araziye dayalı uygulamalı çalışmalarında yararlanmaları amacıyla, ekte sunulan kaynaklara dayanılarak hazırlanmış bir ders kitabıdır.
(Önsöz’den)

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...


Paleontoloji (Fosil Bilim)

Nurdan İnan

Bu kitap, tüm jeoloji öğrencilerinin olfuğu kadar, konuyla ilgilenenlerin de kolaylıkla okuyup anlayabilecekleri
biçimde şekillerle zenginleştirilip desteklenerek, ayrıntılara girilmeden ve mümkün olduğunca yalın bir dil kullanılarak hazırlanmış bir derlemedir.

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları

 • Tanım ve Tarihçe
 • Mikropaleontoloji-Mikrofosiller Genel
 • Mikropaleontoloji Foraminiferler
 • Makropaleontoloji-Makrofosiller Omurgasızlar
 • Makropaleontoloji-Makrofosiller Omurgalılar

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Yok Oluş Kötü Olan Genlerimiz Mı Şansımız Mı?
David M. Raup

Yok Oluş, yaşamın yeryüzündeki tarihini konu almaktadır ve biyolojik kökenlerimizin, en az evrenimizin fiziksel kökenleri kadar önemli ve ilginç olduğu inancıyla yazılmıştır. Kitap bütünüyle, organik evrimin az ilgi gören bir yüzü olan yok oluş, yani tür ölümü üstünde durmaktadır. Ortaya attığı temel soru şudur: Jeolojik geçmişte ölmüş olan milyarlarca tür, sırf yeterli olmadıkları için mi (kötü genler yüzünden mi), yoksa yalnızca yanlış zamanda yanlış yerde oldukları için mi (kötü şans yüzünden mi) yok oldu? Türler hayatta kalmak için mücadele mi eder yoksa kumar mı oynar? Bu soru başka bir soruyu daha doğurmaktadır: Bizler, doğal bir üstünlükten ötürü mü buradayız (serçe parmakla birleşebilen başparmaklarımız, büyük beyinlerimiz gibi), yoksa sadece şanslı olduğumuzdan mı? Diğer bir ifadeyle, en uygun olan hayatta kalır doktrininin üzerine basa basa söylediği gibi, yaşamın evrimi gerçekten de adil bir oyun mu?

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Tarihsel Jeoloji – Jeolojik Devirlerde Yaşam ve Önemli Evrim Adımları
Nurdan İNAN

Bu kitapta; yönetmenliğini evrimsel mekanizmaların oluşturduğu, iklimsel, coğrafik, biyolojik ve jeolojik koşulların
dekor, çeşitlenmelerle zenginleşmiş kalabalık canlılar aleminin figüran, baskın canlıların ise başrollerde olduğu, meteor düşmeleri, toplu yok olmalar gibi felaketlerle dolu doğa tarihi örüsü, her biri milyon yıllar süren jeolojik zaman sayfalarında hızlıca dolaşılıp, fosiller üzerinden en önemli evrim adımlarına bakılıp, duraklanarak, insanla sona eren olağanüstü bir fantastik roman tadında ele alınmıştır. Kitap; Jeoloji Mühendisliği, Biyoloji, Coğrafya ve Antropoloji bölümlerinde ilgili konularda ders kitabı olmasının yanı sıra, Dünya’nın Jeolojik tarihi ve kapsadığı önemli evrim adımlarını merak edenler için de bir başvuru kitabıdır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları:

 • Yeryuvarının Oluşum Evreleri
 • Jeolojik Devirlerde Yaşam
 • Jeolojik Zamanda Toplu Yokolmalar
 • Kambriyen Patlaması
 • Jeolojik Zamanda İklim, Coğrafya ve Dağ Oluşumları
 • Jeolojik Zamanda Önemli Evrim Adımları

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

 

50 Soruda Yerin Evrimi
Mehmet Sakınç

Yerin evrimi jeolojik ve biyolojik evrim iç içe Mehmet Sakine Bilim ve Gelecek Kitaplığı “50 Soruda” dizisinin altıncı kitabı olan 50 Soruda yer’in evrimi’nde, Prof. Dr. Mehmet Sakine, Yer’in milyarlarca yılda geçirdiği tüm değişimleri, üzerinde yaşayan canlıların evrimiyle kopmaz bağını da içerecek bir çerçeveyle ele alıyor. İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olan yazarın, Dünya’nın milyarlarca yıl boyunca biçimden biçime girmesine yol açan dinamik yapısını anlatırken uğradığı kimi sorular şöyle:

Dünya gezegeni nasıl oluştu? Karalar nasıl doğdu? Yerkabuğu nasıl gelişti? Okyanuslar nasıl oluştu? Yaşam nasıl başladı? Atmosfer nasıl oluştu? Yer’in dinamik halde olmasını sağlayan iç ve dış süreçleri nelerdir? Kıtalar hareket eder mi? Volkanizma nasıl çalışır, nelere yol açar? Fosil nedir? Jeolojik zaman kavramı nedir? Jeolojik olayları nasıl tarihlendiririz? Paleocoğrafya haritaları nasıl yapılır? Yer’in tarihi boyunca gördüğü iklimleri nasıl biliriz? Akdeniz’in kurumasına neden olan tuz krizi nedir, ne zaman yaşanmıştır; hangi coğrafyaları etkilemiştir? Yer’in tarihindeki doğal afetleri nasıl biliriz? Anadolu coğrafyasının evrimi nasıl olmuştur? Milyonlarca yıl sonra gezegenin coğrafyası ve yaşamı nasıl olacak?

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

50 Soruda Yaşamın Tarihi
Deniz Şahin

Bilim ve Gelecek Kitaplığı “50 Soruda” dizisinin yedinci kitabı olan 50 Soruda yaşamın tarihi, yaşamın evrimine yoğunlaşıyor. İtü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi olan Dr. Deniz Şahin’in, yaşamın nasıl oluştuğunu, ne kadar farklı şekillere girebildiğini, aklımıza bile gelmeyecek yerlere bile nasıl ortaya çıkarabildiğini ve çeşitlenerek yeni türleri nasıl ortaya çıkarabildiğini gösteren dirençli tarihini geniş bir bilimsel bağlamada ele alırken geçtiği kimi sorlar şöyle:

Yaşam nedir? Arsenik seven bakteriler: Yaşamın biyokimyasının tanımı değişiyor mu? Cansızdan canlıya nasıl geçilmiştir? Hücrenin yapsı nasıldır, hücrede bilgi akışı nasıl olur?

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

Evrim Atlası
Peter Barrett, Douglas Palmer

Karşınızda yaşamın dört milyar yıllık öyküsünü anlatan sıra dışı bir kitap duruyor: Evrim Atlası. Daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde anlatılan bu öykü: sizin öykünüzdür, hepimizin öyküsüdür, Dünya’da yaşayan bütün canlıların öyküsüdür. Evrim Atlası’nın temelinde, bir araya getirildiğinde toplam uzunluğu yaklaşık 50 metreyi bulan, hayranlık uyandırıcı bir resim dizisi yatıyor. Denizlerde ortaya çıkan ilk mikroorganizmalardan günümüzün akıl almaz çeşitliliğindeki canlılarına; bir zamanlar gezegene hükmetmiş korku verici dinozorlardan, insanın ilk atalarına kadar yaşamın evrimi ayrıntılı resimler ve fosil kanıtlar eşliğinde sunuluyor. Evrim Atlası’ndaki çığır açıcı görsel içerik yetkin bir anlatımla desteklenmiştir. Kitapta resmedilen bütün türlerin listesi, evrim kuramının arkaplanının anlatımı, illüstrasyonlarla anlatılan soy ağaçları ve en önemli fosillerin görülebileceği yerlerin ayrıntılarıyla bütünlenen kitap, yediden yetmişe tüm okurlar için eşsiz bir referanstır. Evrim Atlası, doğaya yönelik uluslararası bilimsel çalışmalarda öncü bir kurum olan ve dünyanın en önemli doğa tarihi koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Natural History Museum’un işbirliğiyle hazırlanmıştır. New Scientist’in yazarlarındandır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız...

Daha fazla doğa bilimleri ve paleontoloji kitapları için idefix doğa bilimleri ve d&r jeoloji kategorilerini inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply