Prehistorik Çatışmalar, İnsanın Birlikte Çalışabilme Yetisini Geliştirdi

ABD’de bulunan Ulusal Matematiksel ve Biyolojik Sentez Enstitüsü’nde yapılan çalışmalara göre tarihöncesi dönemdeki çatışma hali, sadece teknolojik, sosyal ve politik değişimlere değil, insanın önemle ihtiyaç duyduğu, belirli amaçlar için birlikte çalışabilme yetisini de geliştirdi.

İnsanların, karmaşık işbirliği aktiviteleri gerçekleştirebilme yetisinin evrimsel olarak nasıl geliştiği sorusu uzun zamandır bilim insanları için çözülmesi zor bir bulmaca olmuştur. İnsan beyni, insanın vücut ağırlığının olarak %2’si olmasına rağmen, vücut enerjisinin yaklaşık %20’sini kullanmaktadır. Aynı zamanda, ebeveyn bakımına ihtiyaç süresini uzatır ve doğumda sorunlara neden olur. Peki neden insan beyni büyük ve karmaşık bir organ olacak şekilde evrildi?

Journal of Royal Society Interface dergisinde Sergey Gavrilets ve arkadaşlarının yayınlanan makalesinde bu soruların cevabına ulaşılabilmesini sağlayacak matematiksel bir model oluşturdukları görülmektedir. Model, zekanın ve işbirliği yapabilme yetisinin birlikte evrilebildiğini de göstermektedir.

Çalışma iki tür kolektif hareketin, işbirliği yetisini diğer davranışlara göre daha hızlı geliştirdiğini gösteriyor. Bunlardan ilki ve en etkilisi Gavrilets’in “biz onlara karşı” olarak adlandırdığı, gruplar arası çatışma halleri olduğu görülmektedir. Diğer kolektif hareket tipi de “biz doğaya karşı” olarak adlandırılan, yırtıcılardan korunma, yiyecek arayışı gibi durumlardır. Fakat ikinci hareket tipinin, ilkine göre daha az etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Çalışma ayrıca, eğer işbirliği yetisi evrilmemiş olsaydı – büyük beynin çok fazla bedele neden olması sebebiyle olabilir -, türler, bireysel bedele rağmen grup aktivitesine yatkınlığı sağlayan genetik eğilimleri taşıyan bireylerin çok az sayıda olması ihtimali olduğunu da göstermektedir.

Gavrilets, efektif bir şekilde işbirliği yapabilme yetimizin, bizi şu an olduğumuz canlı türü haline getirdiğini, geliştirilen modelin ise bunun nasıl ve ne şekilde evrildiği sorusuna bir cevap önerdiğini söylemektedir.

Yayınlanan makale: http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/102/20141067
Kaynak: sciencedaily.com