Şempanzeler başkalarını gözlemlemeden alet kullanmayı öğrenebiliyor!

Yeni gözlemler, araştırmacıları şempanzelerin diğerlerini izlemek zorunda kalmadan kendi kendine aletleri kullanabildiğine ikna etti.

Açık erişimli PeerJ akademik dergisinde şempanzelerin su yüzeyindeki yiyecekleri alabilmek için çubuk kullandıklarıyla ilgili bir haber yayımlandı.

Birmingham Universitesi (İngiltere) ve Tübingen Universitesi’nden (Almanya) araştırmacılar, gözlemler doğrultusunda şempanzelerin su yüzeyindeki yosunları kıyıya çekmek için alet kullanması durumunun kendiliğinden oluşan bir tekrarını araştırmaya başladı.

Twyoross Hayvanat Bahçesi’ndeki (İngiltere) şempanzelere bir konteynır su ve suda batmayan meyveler sağlandı.

Deneydeki şempanzeler çubukları başarıyla kullandı ve dahası hiçbir etkiye maruz kalmaksızın tıpkı vahşi kuzenlerinin yaptığı temel hareket stilinin uyguladı.

Sonuçlar, şempanzelerin araçlardan nasıl yararlandıkları konusunda birbirinden öğrendikleri teorisini diğer bir deyişle yazarların “gizli çözümler” olarak adlandırdığı önceden varolan “davranış dağarcığı”na olan inanca meydan okuyor.

Elisa Bandini şöyle açıklıyor: “Yaygın inanışa göre şempanzelerin davranışları kültürel, tıpkı insan kültürünün gruplar arası etkileşimi gibi. Fakat eğer böyle olsaydı, aynı davranışlar daha önce denenmemiş olaylarda asla tekrarlanmazdı. Örneğin; daha önce böyle bir tecrübesi olmamış hayvanat bahçesi şempanzelerinin, su yüzeyinden meyve toplama hareketini kimsede gözlemlemediklerinden dolayı başarısız olmaları gerekirdi. Tıpkı hiç kimsenin yokolmuş antik dilleri tam olarak yeniden öğrenemediği gibi…”

Dr. Claudio Tennie ” Bu sonuçlar göz önüne alındığında, uzun süredir kabul gören maymunların bu davranışlarını sergilemek için birbirini gözlemlemesi gerektiği varsayımı, maymunlar tarafından birbirinden bağımsız davranışlarla yaratılan kültürel aktarım yanılgısı olabilir.”

Çeviren: Derya Şakar
Kaynak: sciencedaily