Şempanzeler ne yer?

Şempanzeler omnivordur (hepçil), sadece meyve, kabuklu yemiş, kök, yaprak ve çiçek yemezler, bir çok çeşit böcek ve ara sıra orta boyutlarda memelileri de yerler. Goril ve orangutanların özelleşmiş diyetlerinin aksine, şempanzelerin de insanlarınki gibi çok çeşitli damak tadları vardır ve bu geniş çeşitlilikte yaşam alanlarında yaşamalarına olanak sağlar.

Erkek şempanzeler zaman zaman birlikte çalı domuzları, maymunlar ve antiloplar gibi diğer memelileri yakalamak ve yemek için avlanırlar. Jane Goodall tarafından yapılan en erken ve en önemli keşiflerden biri, şempanzelerin avlanmaları ve et yemeleriydi. Jane Goodall’ın, çalı domuzu yedikleri gözlemini yapmadan önce, şempanzelerin vejetaryen oldukları fikri kabul görüyordu. Araştırması sırasında Goodall, bir grup şempanzenin, bir ağacın yukarısına tırmanmış olan kırmızı colobus maymununa saldırıp, onu öldürüp yedikleri avlanma sürecini gözlemledi. Avcılar bütün olası kaçış rotalarını tutmuşken, bir adolesan erkek ava yetişip onu yakaladı, bunun hemen ardından diğer erkekler acele edip, avdan parçalar kapmaya çalıştılar.

Başarılı avcılar genellikle çeşitli dilenme davranışlarına karşılık olarak diğer grup üyelerine de avlarının bir bölümü paylaşırlar. Yakalanan hayvanın neredeyse tamamı -beyni dahil- şempanzeler tarafından yenmekte. Diğer memelilerin eti, şempanzeler arasında en tercih edilen yiyecek olmasına rağmen, diyetlerinin sadece yüzde 2’sini oluşturmakta.

Ayrıca şempanzelerin bilinçli bir şekilde tıbbi bitkileri (Aspilia yaprakları vs.) ve mineralleri mide ağrılarını dindirmek ve vücutlarındaki parazitleri azaltmak için yediklerine dair başka bir ilginç gözlemde de bulunulmuştur.

Şempanzelerin avlanmalarına dair video:

Kaynak: janegoodall.ca