Aslan-adam figürini

Aslan-adam (Alm. Löwenmensch), Almanya'da bulunan aslan kafalı bir figürin (heykelcik). Tarihlendirmeler, bu eserin Üst Paleolitik Döneme, yaklaşık 35,000 ila 40,000 yıl öncesine ait olduğunu...